Results Update 232

28/04/2018

Open on Gold Lake

1st Bill Shepard 58.4lb peg 18. Bomb 8m pellet loose fed 8m . Carp to 6lb

2nd Gaz Burks 29.8lb peg 24

3rd Keith Burkett 27.4lb peg 35

Section wins Lee Popham 22.8lb peg 12 + John James 24.8lb peg 20